Projekt Edukace osob blízkých a rodin osob s narušenou komunikační schopností se poprvé uskutečnil v roce 2016 za velkého zájmu veřejnosti. Proto Asociace klinických logopedů České republiky z. s. organizuje edukační přednášky i v tomto roce. 
 

     

UložitUložit