Budeme rádi, když si leták stáhnete, vytisknete a vyvěsíte na nástěnku ve své ambulanci, ordinaci, mateřské nebo základní škole, mateřském centru, pedagogicko-psychologické poradně, speciálně-pedagogickém centru...Zkrátka všude, kde si ho případní zájemci budou moci přečíst a přijít na naše přednášky. 

Vytištěné letáky ve formátech (A4 a A3) si můžete od 3. 7. 2017  po předchozí domluvě vyzvednout na těchto adresách: 

► Asociace klinických logopedů České republiky, z. s., Rumunská 1, Praha 2 

► Foniatrická klinika I. LF UK v Praze, Žitná 24, Praha 2

► Ambulance klinické logopedie, Kytlická 779, Praha 9