POZOR ZMĚNA TERMÍNU U PŘEDNÁŠEK ŠKOLNÍ ZRALOST A VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE!!!
 
 
 
úterý, 26. září 2017  |16:00| 

Vývoj řeči, opožděný vývoj řeči

Mgr. Tereza Hladilová, Mgr. Barbora Richtrová

úterý, 3. října 2017  |16:00| 

Symtomatické vady řeči při poruchách sluchu

MUDr. Libor Černý, Mgr. Jitka Holmanová 

úterý, 10. října 2017  |16:00| 

Vývojová dysfázie 

doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc., PaedDr. Eva Škodová

úterý 14. listopadu 2017  |16:00| 

Školní zralost a specifické vývojové poruchy učení

 a jejich vztah k narušené komunikační schopnosti

Mgr. Petra Čornaničová, Mgr. Alena Přecechtělová

úterý, 17. října 2017  |16:00| 

Afázie

MUDr. Mgr. Matouš Rous, Mgr. Zuzana Konůpková

čtvrtek, 19. října 2017  |16:00| 

Dyslálie

Mgr. Markéta Paroubková, Mgr. Martina Černá

úterý, 24. října 2017  |16:00| 

Poruchy plynulosti

MUDr. Miroslava Hrbková, Mgr. Lucie Danielová

úterý, 31. října 2017 |16:00| 

Vývojová dysfázie

doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc., PaedDr. Eva Škodová

 
Přednášky jsou určeny zejména pro rodiče a všechny, co se setkávají s uvedenou problematikou. O každém tématu budou přednášet vždy dva odborníci z řad klinických logopedů, lékařů a speciálních pedagogů. Na přednáškách budete mít možnost získat hlubší informace o dané problematice, na kterou je přednáška zaměřena. Každá přednáška bude trvat zhruba tři hodiny. Dostatek prostoru bude věnován také vašim dotazům a diskuzi. 

Místo konání: posluchárna Foniatrické kliniky I. LF UK v Praze, Žitná 24, Praha 2

Cena: 100 Kč/přednáška (platba v hotovosti před přednáškou)

Kapacita přednášek je naplněna. Již není možné se na přednášky přihlásit - ani e-mailem.